Privacy

grand-prix-radio-studio

Grand Prix Radio hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers, gebruikers en partners. Wij houden ons aan de eisen die de die de privacywet- en regelgeving stellen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens na gebruik van onze website, apps en/of omdat deze door jou aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam en contactgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Financiële gegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens met betrekking tot gedane aankopen

Gebruik van persoonsgegevens

‍We gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het deelnemen aan acties
 • De content maxiaal af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor telefonisch of contact per e-mail indien dit nodig is
 • Voor het geven van informatie
 • Voor de mogelijkheid te bieden voor het aanmaken van een account
 • Het afhandelen van betalingen
 • Voor het optimaliseren van de website en om het aanbod van content, acties en diensten beter af te stemmen op voorkeuren wordt het surfgedrag op website, apps en nieuwsbrief gevolgd.

In- en uitschakelen van cookies

Er kan gekozen worden of cookies wel of niet worden geaccepteerd. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunnen de instellingen van browsers zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als ervoor gekozen wordt om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website, onze apps en/of andere sites die je bezoekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens met als doel de meest persoonliljke en relevante ervaring te kunnen bieden. Verder gebruiken we deze om de ervaring doorlopend te optimalseren. Hiervoor worden gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan bewaard. Persoonsgegevens verkregen na aanmelding van de nieuwsbrief worden bewaard totdat abonnees zich hiervoor afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

‍Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de werking, promotie van onze conent en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer wij persoonsgegevens aan derden verstrekken of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. ‍

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jouw te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij je naar een aantal gegevens vragen. Na jouw verzoek reageren wij zo snel als mogelijk. ‍

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk zullen wij ons inspannen jouw eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens te verwerken. Mocht je er niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

‍Contact

Heeft je nog vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, dan kun je contact met Grand Prix Radio opnemen via onderstaande gegevens.

Grand Prix Radio

t.a.v. afdeling legal
info@grandprixradio.nl