Zaak tegen verbouwing Circuit Zandvoort voor de rechter

Lacerta_agilis-05_xndr

De rechtbank in Haarlem heeft gisteren de verschillende partijen gehoord in het kort geding dat enkele milieuorganisaties had aangespannen tegen de provincie Noord-Holland.

Inzet is de ontheffing die de provincie aan Circuit Zandvoort heeft gegeven voor een aantal grootschalige verbouwingen. Zo moeten er wandelpaden worden verbreed, er moet een nieuwe toegangsweg worden aangelegd en in de duinen moeten tijdelijke tribunes worden geplaatst.

Volgens de milieuorganisaties gaan deze werkzaamheden ten koste van het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis. Volgens Europese richtlijnen mag het leefgebied van deze beschermde diersoorten alleen maar worden verstoord wanneer er sprake is van een "dwingend openbaar belang" en dat is hier volgens de milieuorganisaties niet aan de orde. Zij eisen dan ook dat de ontheffing wordt ingetrokken.

De provincie Noord-Holland - verlener van de ontheffing - vindt dat niet nodig. Er zouden voldoende maatregelen zijn genomen om de dieren te beschermen, zo betoogde de advocaat van de provincie. Ook het circuit zelf zit uiteraard niet te wachten op het terugdraaien van de ontheffing. Het zou er toe kunnen leiden dat de strakke planning rond de verbouwing in de war wordt geschopt en dat zou de race op 3 mei volgend jaar in gevaar kunnen brengen.

De uitspraak in deze zaak volgt op 29 oktober. Waarschijnlijk volgen er later nog meer rechtszaken, onder meer over de stikstofuitstoot van het circuit en de ligging naast een Natura 2000-gebied.

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Stel een vraag

Heb je een vraag voor Olav Mol? Stel hem dan hier!
Vraag insturen